Exilul divinului

La început era Cuvântul  şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.
(…) A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit (Ioan 1:1, 11).

Ne credem cei dintâi care “demistifică” mitul lui Adam şi al Evei şi ne clamăm mândria pretutindeni. Dar nu vedem ceea ce caracterizează în mod esenţial acest mit, şi anume că aşează relaţia dintre divinitate şi umanitate în termeni de expulzare. Exact ca şi prologul lui Ioan. Unica diferenţă, pe care n-o vede nimeni, însă care e esenţială, niciodată n-o vom repeta îndeajuns, este aceea că în mitul lui Adam şi al Evei cea care manipulează şi expulzează umanitatea este încă divinitatea, pentru a asigura întemeierea culturii, pe când în prologul lui Ioan umanitatea este aceea care expulzează divinitatea (Rene Girard, Despre cele ascunse de la întemierea lumii, Nemira, 2008, p. 360-361).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: