Recomandare de film – Sunshine

“If there is no God and never was a God, why do we miss him so much?” (Adam Sors)

Vizionarea fimului Sunshine (1999) e o experiență unică, traumatizantă pentru un nord-american care trăiește în același regim pașnic și democratic de mult timp. Avem aici drama unei familii de evrei unguri pe o perioadă de vreo 70 de ani, trecând prin trei generații, înfruntând prejudecățile imperiului Austro-Ungar, furtuna fascistă și apoi răzbunarea comunistă. În creuzetul unei astfel de istorii tumultoase, destinele personale sunt deformate de imperative străine, călcate în picioare și strivite în cele din urmă.

Dragostea este înmuiată în sânge, teroare și moarte. Moartea însăși devine eliberatoare față de o viață plină de interdicții, nedreptăți și orori. Libertatea individuală e strivită sub papucul conformismului social, al totalitarismului cu chipuri diferite (naționalist și cel socialist – rasist sau comunist). Pe lângă poveștile de dragoste, relațiile familiale și dramele care se ivesc din conflictul lor, filmul ne povestește și conversiile impuse de naționalismul ungur (schimbarea numelui Sonnenschein în Sors, în cazul lui Ignatz), de rasismul fascist (trecerea lui Adam Sors de la iudaism la creștinism) și de corectitudinea politică comunistă (Ivan Sors ajuns ofițer, evreul deghizat care trebuie să vâneze evrei).

Sunshine - 1999

Pentru fiecare dintre cele trei generații, care se înfruntă cu câte un monstru istoric, există câte o remarcă sugestivă:

  • imperialismul austro-ungar:

“People don’t need freedom, they only need security.” (Ignatz Sors)

  • totalitarismul fascist:

Never give up your religion. Not for God. God is present in all religions. But if your life becomes a struggle for acceptance, you’ll always be unhappy. Religion may not be perfect, but it is a well-built boat that can stay balanced and carry you to the other shore. Our life is nothing but a boat adrift on water balanced by permanent uncertainty. About the people whom you will judge, know this; all they do is struggle to find a kind of security. They’re just people, like us. Therefore you mustn’t judge them on the basis of appearance or hearsay. Trust no one. Examine all things yourself. Do not join with power. Despise all rank. Do not be ostentatious with what is yours. Owning possessions and property ultimately comes to nothing. Possessions and property can be consumed by fire, swept away by flood, taken away by politics. Do not undertake what you do not know. This causes anxiety which makes you ill. Exercise discipline. (Adam Sors)

  •  corectitudinea politică comunistă:

“We are afraid to see clearly and of being seen clearly.” (Ivan Sors)

În fața unor astfel de uragane care au spulberat viețile acestor trei generații avem un martor care stă și îndură cu credincioșie totul – bunica Valerie (soția lui Ignatz, mama lui Adam, bunica lui Ivan, aceste trei personaje masculine fiind interpretate de același Ralph Finnes). În cele din urmă ea trage o concluzie care exemplifică ceea ce vroia să spună Dostoievski prin ”frumosul va mântui lumea”:

Politics has made a mess of our lives. Still, life was beautiful. I’ve enjoyed waking every morning. I’ve always tried to photograph what’s beautiful in life, but it hasn’t always been easy.

Rămâne de văzut în ce măsură viețile noastre de azi își trăiesc nu doar dramatismul credinței în valori, dragoste, familie și Dumnezeu, torturate de cleștele ingineriilor social-politice, ci și bucuria de a gusta frumosul, cel care dă o forță și vitalitate ce transcende regimurile politice, vremurile potrivnice și chiar moartea.

  1 comment for “Recomandare de film – Sunshine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: