Definiția postmodernă a logicii

Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence. (Todd Warkentin)

Ca să rămânem în regimul contestărilor postmoderne ne putem întreba mai departe: cine e în măsură să spună care concluzie e greșită dacă se exclude din start posibilitatea de a exista vreo concluzie corectă? Într-adevăr, competiția erorilor pare a sufoca dreptul la existență al adevărului! În lumea oglinzilor înșelătoare e greu să ai o dreaptă măsură a propriei identități! Dar logica nu e psihologie, chiar dacă, e drept, poate fi folosită ca metodă mai mult sau mai puțin terapeutică pentru bolile minții. Ceea ce lipsește postmodernului nu e self-esteem-ul cu care se îndoapă zilnic, ci consecvența, capacitatea de a face un efort intelectual onest cu sine însuși. Aici logica poate ajuta. Dar folosirea consecventă a logicii ne-ar deschide prea mult posibilității unor concluzii dureroase …

 Image: Wet Magazine. April Greiman and Jamye Odgers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: