“La început era Cuvântul” (3. exclusivitatea Logos-ului)

Informaţia universală, cosmică, organizează realul şi procesele care guvernează universul la nivelul „reţelei de informaţii”, situate dincolo de cuantă (Igor Bogdanov şi J. Guitton). Aceste rețele de informații sunt ”vizibile” în interacţiunile câmpurilor (gravitaţionale, electromagnetice, protonice şi electronice) de formare ale particulelor elementare în profunzimile realului sub-cuantic, unde există ascunsă o ordine perfectă (D. Bohm).
Nivelul sub-cuantic poate fi explicat şi înţeles atunci când dimensiunea spaţio-temporală va fi „absorbită”; dar „zidul timpului” (10 la puterea -43 sau „Timpul Plank”) stă mărturie neputinţei omeneşti. Iată dar o interesantă recrudescență a semanticii în câmpul științelor, chiar și în cel al biologiei: informația organizează viul!
The idea that the universe did not come to be without the input of information and energy from an intelligent source seems to me to have been amply confirmed by scientific discovery. Firstly, the language of mathematics has proved to be a powerful tool in describing how things work. Its codifications of the laws of nature into short and elegant “words” consisting of symbols surely reflect the greater Word that is ultimately responsible for the physical structures of the universe. Above and beyond that, there is the major scientific discovery— one of the greatest of all time — that in each of the ten trillion cells of our body we humans possess a “word” of mind-boggling length, the human genome. This “word” is 3–5 billion “letters” long, written in the four chemical “letters” C,G,A,T Francis Crick and James Watson’s Nobel Prize-winning discovery of the double-helix structure of the DNA that carries this genetic information has given rise to the molecular biology revolution — the study of large, information-bearing macromolecules like DNA. In recent years information has come to be regarded as one of the fundamental concepts of science. One of the most intriguing things about it is that it is not physical. The information you are reading at the moment is carried on the physical medium of paper and ink (or on a physical computer screen). But the information itself is not material.

Unguided natural processes do not generate language-type information found in RNA and DNA. Indeed, even if unguided natural processes were to produce a machine (which assumption is of course essential to atheistic belief), that machine would still not create any novel information. Léon Brillouin, in his classic work on information theory, writes: “A machine does not create any new information, but it performs a very valuable transformation of known information.” (John C. Lennox,  Seven Days That Divide the World: The Beginning According to Genesis and Science, Zondervan, 2011, p. 100, 175.)

Ceea ce ştiinţific este imposibil de pre-dicat cu privire la origini (imposibilitate nu atât tehnologică cât conceptuală), Dumnezeu a ales să ne mărturisească: La început era Cuvântul! Aşa începe „povestea” pe care Dumnezeu ne-o împărtăşeşte în Evanghelia după Ioan [1].

Artwork created by Nikomas Perez.

 


[1] Preexistenţa lui Hristos o găsim afirmată, în cadrul scrierilor Noului Testament, nu numai de apostolul Ioan ci şi de apostolul Pavel (ex. Rom. 8:3, 28, 29; 2 Cor. 8:9; Gal. 4:4; Efes. 1:3-5; Filip. 2:6-8; Col. 1:15-17); de apostolul Petru (ex. 1 Petru 1:20); afirmaţie susţinută de altfel de Ioan Botezătorul (Ioan 1:30; 3:31) şi de Isus Însuşi (Ioan 6:38, 46, 51, 62; 8:23, 38, 42, 58; 16:28; 17:5). În Evanghelia după Ioan Isus Îl desemnează pe Dumnezeu de 6 ori drept „Tatăl care M-a trimis” (Ioan 5:37; 6:44, 57; 8:16; 10:36; 11:42) şi de mai multe ori drept „Cel ce M-a trimis”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: