Words that may pierce your soul

Evadând din birocraţia actelor mărunte care îmi ocupă viaţa, în fărâmiturile de linişte îmi hrănesc sufletul, cântând, citind şi rugându-mă. Îmi cern astfel  gândurile, îmi calibrez emoţiile şi îmi întăresc nădăjdile în Împărăţia lui Dumnezeu, o împărăţie care este prezentă  prin oamenii de carne şi sânge, transformaţi în chip christic. Nădejdile devin tot mai firave când privesc inima mea şi a celor din jur, dar se vivifică apoi prin şoaptele lui Dumnezeu.

Cred în Dumnezeul Scripturilor nu doar pentru că El are o nebunie (a crucii) mult mai înţeleaptă decât sofismele filosofilor sau inepţiile “liberilor cugetători”, ci şi pentru că este un Dumnezeu care îşi respectă interlocutorii, strigând cu putere doar în suferinţele umane. Suferinţe care, trebuie să spunem, oricât de greu ar fi să recunoaştem, ni se oferă drept cea mai potrivită pedagogie interactivă pentru examenul morţii.

În aceste clipe de linişte mă dezintoxic de surogatele chimice ale  umanismului propovăduit gratuit de peste tot, îndreptându-mi aşteptările către suava linişte pe care mi-o oferă vorbele Mântuitorului: cuvinte de mântuire, de eliberare şi de mângâiere. Găsesc astfel putere să nu-mi fie frică într-o lume tremurândă, să mă bucur într-o vale a plângerii şi să pot deschide ochii fără să fiu orbit de propria-mi indecenţă şi aroganţă.

Aş dori ca, despovăraţi de întrebările existenţiale crunte pe care ni le-a oferit accesul la pomul cunoaşterii binelui şi răului,  să înălţăm, în adevăr şi dreptate, lauda către Cel de la care ne tragem, în care avem fiinţa şi puterea.

Fiecare clipă măsoară paşii tot mai apropiaţi de Cel ce va veni…

Paul Wilbur – Shalom Jerusalem

Shalom shalom Jerusalem
Peace be to you
When Messiah comes
To take us home
May His praise
Be found in you
Pray for peace Jerusalem
City of our God
There salvation was
Poured out for you
The atoning of the Lord
Once your streets
Filled with joy
Branches raised up high
Shouting blessed be the Holy One
Yeshua T’Adonai

Israel beloved Ephraim my son
How my heart would
Thril to hear you say
The Messiah has come
O my brothers hear these words
May they pierce your soul
Turn again to worship Adonai
Messiah you will bow

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: