Shawn McDonald – Roots

M-a impresionat teribil simplitatea acestei melodii de pe albumul Roots al lui Shawn McDonald. Am găsit foarte puţină muzică creştină care să fie atât de simplă şi totuşi nesuperficială, calmă şi totuşi nu lălăită, emoţională şi nicidecum patologică. Solo într-o simbioză naturală cu corala, nici urmă de plictis şi oboseală în repetiţia doxologică.

Cuvintele Mântuitorului din Fericiri ne pot ferici cu adevărat în fiecare zi dacă le circumscriem în orizontul gândirii şi vieţuirii oneste. Închipuiţi-vă că imediat cum vă treziţi, vă revin în minte aceste cuvinte: Fericiţi cei săraci în duhul, cei flămânzi şi însetaţi, miloşi şi plini de pace. Şi parcă toată povara imposibilităţii trăirii cu mintea şi trupul la aceste standarde este înlăturată când Duhul Sfânt îşi pictează icoana în puterea Sa în duhul fiecăruia dintre noi, icoana vieţii atât de umane şi atât de sfinte a Fiului. În mijlocul superbelor proclamaţii teologice şi morale, cea care dă viaţă este devoţiunea faţă de Dumnezeul Cel viu: Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, căci mare este răsplata voastră! Şi când te gândeşti că toate cununile pe care le vom căpăta pentru luptele de aici le vom închina Celui ce şade pe tron!

Bucuraţi-vă deci şi fiţi fericiţi!  După ce ascult o astfel de melodie, am tot  curajul să păşesc într-o nouă zi. Oare cum mă vor prinde zorile?

shawn-mcdonald-roots

Hallelujah

Blessed are the poor
For theirs is the kingdom
Blessed are those who mourn
For they will be comforted
And blessed are the meek
For they will inherit the earth
And blessed are those who hunger and thirst
For they will be filled

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Blessed are the merciful
For they will be shown mercy
Blessed are the pure in heart
For they will see God Almighty
And blessed are the peacemakers
For they will be called His children
And blessed are the persecuted
For they will inherit the Kingdom of Heaven

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Rejoice and be glad
For great is your reward
Rejoice and be glad
For great is your reward

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

http://music.myspace.com/index.cfm?fuseaction=music.artistalbums&artistid=4892670&albumid=9635339

  1 comment for “Shawn McDonald – Roots

  1. August 26, 2009 at 3:49 pm

    Hallelujah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: